Op zaterdag 14 april 2018 heeft de Chinese School Rotterdam en Omstreken een ontruimingsoefening gehouden bij het Lentiz | LIFE College.

Ontruimingsoefening
Volgens de Arbowet zijn bedrijven verplicht om maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Een van die maatregelen is om jaarlijks een ontruimingsoefening te organiseren.
Tijdens een ontruimingsoefening kunnen wij direct zien of beleid en praktijk op elkaar aansluiten.

Veiligheid
Tevens is het belangrijk dat alle leerlingen en leerkrachten in geval van een ontruiming niet in paniek raken en weten welke vluchtwegen zij kunnen gebruiken om zo snel mogelijk en veilig het schoolgebouw te kunnen verlaten.

BHV organisatie
Het is ook een goede oefening voor onze BHV’ers om de ontruimingsprocedure te testen. Zo hebben onze BHV’ers deze ontruimingsoefening voorbereid, getoetst en uiteindelijk nabesproken met als doel om de veiligheid van alle leerlingen en personeel te waarborgen.
Een belangrijk onderdeel van ontruimen is het nalopen van alle ruimten, inclusief toiletten. Op de verzamelpunt checken wij of iedereen aanwezig is, dit gebeurd aan de hand van klassenboeken of presentielijsten.

Waarneming
De ontruimingsoefening verliep goed, de BHV’ers hebben alle leerlingen, leerkrachten en andere aanwezigen snel weten te evacueren binnen iets meer dan 6 minuten. In de nabespreking zijn er enkele aandachtspunten uitgekomen, welke worden vastgelegd voor de volgende ontruimingsoefening.