Om 2 uur was de introductie van het spel GO-workshop officieel gestart in de grote computerzaal. De leden van de Leerlingenraad Chinese School Rotterdam en Omstreken (LCsR), de fotograaf, de verslaggeefster, de instructrice, de leraar uit de eerste klas en de 10 deelnemers waren aanwezig. Christine Yip is de workshop instructrice. Met behulp van een Go-programma en een beamer heeft ze een interactieve en leerzame presentatie (in het Chinees) gegeven!

De klas zat aandachtig te luisteren naar de instructrice. Na een korte introductie wat het GO spel inhield, begon ze dieper in te gaan. De uitleg bestaat niet alleen uit spelregels, maar ook uit strategieën en concepten zoals een “ladder”, “net” en “ogen”. De deelnemers kregen simpele voorbeelden op de beamer om ze op te lossen. De workshop werd afgesloten met hoe je de score berekend.

Iedereen was nieuwsgierig en wilde al zo snel mogelijk aan het spel beginnen. In de kantine waren een aantal borden van 9 x 9 en 13 x 13 klaargelegd. De meeste jongens zaten al aan tafels en waren al gelijk begonnen met het spel. Iedereen lachtte en had van het spel genoten. De instructrice liep rond om vragen te beantwoorden en adviezen te geven aan de leerlingen.

We willen graag Christine Yip bedanken voor haar tijd en moeite, zonder haar was dit niet gelukt!